Dotace

Přihlášku do ústřední evidence ČMSCH - Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť naleznete:
zde


Příručku SZIF pro podávání dotací 2019 naleznete:
zde


Formulář k podání dotace na technickou pomoc pro rok 2019 naleznete
zde


Soupisku pořízeného zařízení k technické pomoci pro rok 2019 naleznete
zde


Formulář k podání dotace na boj proti varroáze pro rok 2019 naleznete
zde


Soupisku léčiv k boji proti varroáze pro rok 2019 naleznete
zde

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění
opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů:
zde